Hiến pháp cần được xuyên suốt tư tưởng: Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân

Nêu một số vấn đề trong Hội thảo sửa đổi Hiến pháp liên quan đến quyền lực nhà nước của nhân dân, dể có một bản Hiến pháp dân chủ, nhân dân có quyền phúc quyết Hiến pháp, kỹ thuật lập hiến cũng là nội dung cần kế thừa

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!