Trích dẫn APA

Đơn Thương. "Ông tổ lúa nước" ở ngã ba biên giới.

Chicago Style Citation

Đơn Thương. "Ông Tổ Lúa Nước" ở Ngã Ba Biên Giới.

Trích dẫn MLA

Đơn Thương. "Ông Tổ Lúa Nước" ở Ngã Ba Biên Giới.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.