Chú trọng giải quyết tốt các mối quan hệ lớn trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Bài giới thiệu 8 nội dung các mối quan hệ lớn trong phương hướng cơ bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội gồm quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tăng trưởng kinh tế và phát trienr văn hóa, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Viết Thông
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!