Cốt lõi của cải cách thủ tục hành chính

Đánh giá Đề án cải cách hành chính của Việt Nam từ 1992, những thành tựu đã đạt được và những yếu kém, trì trệ còn tồn tại

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Ngọc Đệ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!