Trích dẫn APA

Thùy Chi. Thế giới sẽ ra sao nếu không có đàn ông?

Chicago Style Citation

Thùy Chi. Thế Giới Sẽ Ra Sao Nếu Không Có đàn ông?

Trích dẫn MLA

Thùy Chi. Thế Giới Sẽ Ra Sao Nếu Không Có đàn ông?

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.