Phát triển trục kinh tế Việt - Lào - Thái Lan

Hội nghị hợp tác phát triển giữa Việt - Lào - Thái Lan diễn ra tại Tây Nguyên trung tuần tháng 12 đã thúc đẩy việc đầu tư, giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giữa các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào và duyên hải miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!