Đảng ta phải đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, sáng 26-12-2011, tại Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!