Truy tìm tung tích tàu Vinalines Queen

Hành trình tìm kiếm cũng như những phán đoán về nguyên nhân gây đắm tầu Vinalines Queen ngày 25 -12 khi đang trên hải trình từ cảng Morowali (Indonesia) đến cảng Ningde (Trung Quốc)

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!