Nhân dân có quyền phúc quyết các vấn đề trọng đại của đất nước

Tóm tắt dự thảo báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 tại Hội thảo góp ý kiến cho dự thảo báo cáo về tổng kết thi hành Hiến pháp...

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!