Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (Trong sự so sánh với những dân tộc khác)\

Nội dung sách trình bày về những đặc trưng văn hóa - dân tộc thông qua sự phạm trù hóa và định danh thế giới khách quan của ngữ nghĩa và tư duy ở người Việt có sự so sánh với những dân tộc khác trên cơ sở một số trường từ vựng ngữ nghĩa cơ bản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Tồn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 495.922 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn