Bỏ thời hạn sử dụng đất nông nghiệp: Nên hay không?

Ngày 15-10-2013 là thời điểm đất nông nghiệp được giao từ năm 1993 hết thời hạn sử dụng 20 năm. Để giải quyết tốt vấn đề Tam nông và các quy định sửa đổi Luật đất đai sắp được trình Quốc hội cuối năm, bài phân tích xung quanh việc có nên bỏ thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trong thời điểm hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!