Lịch sử đất nước, con người và thể chế chính trị của Libya

Libya tên đầy đủ là Libya Arab Jamahiriya Nhân dân xã hội chủ nghĩa vĩ đại. Libya nằm ở Bắc Phi, có thủ đô là Tripoli, dân số 6,4 triệu người với diện tích là: 1.759.540km2, tôn giáo: Đạo hồi, ngày Quốc khánh: 1-9-1960...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!