Tin học và đổi mới quản lý công tác văn thư-lưu trữ\

Sách giới thiệu kiến thức cơ bản về tin học, 1 số chương trình phần mềm ứng dụng vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Các quy trình ứng dụng công nghệ tin học để giải quyết các bài toán trong công tác văn thư lưu trữ, góp phần cải tiến nền hành chính nhà nước ta hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, văn Khảm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 025 T311h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn