Nỗ lực vì môi trường của Ô-xtrây-lia

Sau nhiều năm tranh cãi, cuối cùng Thượng viện Ô-xtrây-lia đã thông qua dự luật đánh thuế khí thải Các-bon, nhằm thiết lập một chương trình buôn bán khí thải các-bon được cho là toàn diện nhất thế giới

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!