Đất đai, pháp luật và người dân - Lỗ hổng khổng lồ khi thu hồi đất lúa, đất nông nghiệp

Hàng năm, cơ quan chức năng thường ra Quyết định điều chỉnh giá đất thổ cư, đất phi nông nghiệp, riêng giá đất lúa, đất nông nghiệp không hề thay đổi. Đây chính là lỗ hổng khổng lồ, tạo điều kiện, cơ hội cho những nhóm lợi ích hoành hành và tiếp tay tiêu cực, tham nhũng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thành Lập
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!