Quyền được bình đẳng

Đã hơn 100 năm trôi qua kể từ Tuyên ngôn về Quyền bình đẳng của phụ nữ được công bố tại Hội nghị Copenhagen (Đan Mạch) năm 1910. Bài viết đề cập đến Quyền bình đẳng của phụ nữ trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu một số nguyên nhân mà Việt Nam chưa nhận thức đúng về bình đẳng giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cẩm Thúy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!