Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh (Tập 1): Phân tích và dự báo

Sách trình bày các bài viết phân tích, dự báo về trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh cùng xu thế vận động của nó trong bối cảnh biến động quốc tế hiện nay

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Viện Thông tin Khoa học xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Viện thông tin khoa học xã hội, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.1 Tr124t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn