Bộ Luật hình sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện

Việc sửa đổi Bộ Luật hình sự một cách cơ bản và toàn diện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và cập nhật những hành vi phạm tội mới trong một số lĩnh vực, và nhằm góp phần thực hiện các nghĩa vụ quốc tế mà Việt nam đã cam kết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Khanh Lê
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!