Đi tìm sự sống ngoài trái đất

Bài báo đề cập đến những luận cứ khoa học cũng như hướng tiếp cận của các nhà khoa học về sự tồn tại của người ngoài Trái đất với sự phát triển vượt bậc về công nghệ

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Tiến Trường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!