Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa có đặc sắc Trung Quốc: Một số đột phá mới về lý luận và thực tiễn từ Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung Quốc\

Sách trình bày lý luận về thể chế kinh tế thị trường XHCN và những vấn đề bức xúc đặt ra trước Đại hội XV ĐCSTQ; một số lý luận và thực tiễn trong xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN ở Trung Quốc từ đại hội XV đến nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Kim Bảo
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Trung tâm nghiên cưú Trung Quốc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.951 Th250c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn