Google ủng hộ yêu sách phi pháp của Trung Quốc

Vừa qua, dịch vụ Google Maps của hãng Google (Mỹ) đã có hành động gây phương hại tới chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa khi chú thích quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là quần đảo Tây Sa, Trung Quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!