Đập thủy điện Sông Tranh 2 rò rỉ nước: Khâu nào cũng có lỗi

Những kết luận bước đầu của việc Đập thủy điện Sông Tranh 2 bị rò rỉ nước sau khi khảo sát hiện trường của các chuyên gia Cục Kiểm định nhà nước về các công trình xây đựng và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ngày 21-3

Lưu vào:
Tác giả chính: Tấn Vũ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!