Hành xử đúng khi làm sai

Những ý kiến xung quanh sự cố rò rỉ nước tại đập thủy điện Sông Tranh 2, từ đó rút ra những bài học, cũng như đòi hỏi một cách hành xử đúng của những người chịu trách nhiệm trong sự cố này

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Na
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!