Hướng tới một lễ trọng bậc nhất quốc gia

Trải qua nghìn năm lịch sử hình thành và phát triển, người dân Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn của thời đại các Vua Hùng dựng nước, điều đó được thể hiện thông qua ngày giỗ Tổ và nay đã trở thành Quốc lễ - một di sản phi vật thể hàng đầu của nền văn hóa dân tộc VN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!