Khô hạn, mặn xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long

Tình hình cạn kiệt nước ở các kênh rạch, sông Tiền, sông Hậu cùng với nước mặn xâm nhập đã gây khó khăn cho sản xuất cũng như việc di lại, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy tại nhiều tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh, Hồ Huy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!