Phụ nữ Việt nam đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới

Toàn văn bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, khai mạc sáng 12-3-2012, tại thủ đô Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!