Nguy cơ xung đột trên biển Hoa Đông

Việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự tại các vùng biển có tranh chấp, trong đó có biển Hoa Đông thuộc khu vực tranh chấp với Nhật Bản

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Minh Trí
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!