Từ "bắt người đòi tiền chuộc" tới "đe dọa hạt nhân"

Về vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc: phía Trung Quốc đã có những hành vi sai trái là bắt giữ 21 ngư dân Việt Nam và đưa ra nhiều thông điệp sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Biển Đông mang tính đe dọa hơn là cam kết hòa bình...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Phái
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!