Trung Quốc đẩy mạnh yêu sách "đường lưỡi bò"

Phân tích âm mưu muốn độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc bằng cách xác định tọa độ "đường lưỡi bò" và tuyên truyền về chủ quyền đồng thời nêu các đối sách của Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!