Hành đạo ở Trường Sa - Biểu tượng chủ quyền

Đạo đức Thích Giác Nghĩa, một trong số 6 chư tăng sẽ ra Trường Sa trong tháng 4-2012. Theo đạo đức Thích Giác Nghĩa, ra Trường sa là để hành đạo, nhưng ý nghĩa lớn lao hơn là muốn góp phần nhỏ Phật sự của mình cho quốc gia, dân tộc. Quần đảo Trường Sa hiện có 3 ngôi chùa, một ở Trường Sa lớn, một ở...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Đăng
Đồng tác giả: Ngọc, Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!