Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đề xuất đảm bảo an ninh nguồn nước Mekong và hàng hải ở Biển Đông

Nội dung phiên họp Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20, trong đó có bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp hẹp liên quan tới đảm bảo an ninh nguồn nước Mekong và hàng hải ở Biển Đông

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tấn Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!