Chương trình tên lửa Triều Tiên: Bắt đầu từ đâu?

Quá trình nghiên cứu và chế tạo các loại tên lửa của Triều Tiên kể từ 1960 và xuất sứ của tên lửa là từ Liên Xô cũ. Theo nguồn tin từ phương Tây, CHDCND Triều Tiên có hơn 1.000 tên lửa các loại, trong đó có tên lửa tầm xa, trong tương lai có khả năng vươn tới Mỹ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thụy Vũ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!