COC đòi hỏi sự gắn kết của ASEAN

Phân tích các diễn biến thực tế trên Biển Đông để thấy rõ quan điểm của Trung Quốc chỉ chấp nhận đàm phán song phương với từng quốc gia của ASEAN mà không thực hiện theo Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) với khối ASEAN như đã ký kết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hữu Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
COC
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!