Trích dẫn APA

Lâm An. Những nơi cấm... chết.

Chicago Style Citation

Lâm An. Những Nơi Cấm... Chết.

Trích dẫn MLA

Lâm An. Những Nơi Cấm... Chết.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.