Những nơi cấm... chết

Một số vùng trên thế giới vẫn tồn tại một thông lệ cổ xưa là cái chết bị cấm và bị xem là bất hợp pháp. Đây là thông lệ cổ xưa xuất hiện khoảng TK5 TCN, đó là các địa danh như: vùng đất tôn giáo linh thiêng tại đảo Delos của Hy Lap; Itsukushima, ở Nhật Bản; Longyearbyen ở Na Uy; Falciano del Massic...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lâm An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Một số vùng trên thế giới vẫn tồn tại một thông lệ cổ xưa là cái chết bị cấm và bị xem là bất hợp pháp. Đây là thông lệ cổ xưa xuất hiện khoảng TK5 TCN, đó là các địa danh như: vùng đất tôn giáo linh thiêng tại đảo Delos của Hy Lap; Itsukushima, ở Nhật Bản; Longyearbyen ở Na Uy; Falciano del Massico ở Italia và Sarpourenx ở Pháp