Biển Đông vẫn "nóng" ở Phnom Penh

Vấn đề về Biển Đông sẽ không đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh, tuy nhiên, trong Tuyên bố chung PhnomPenh ngày 3-4-2012 vẫn tiếp tục nhấn mạnh vấn đề biển Đông, đây là việc ngoài ý muốn của Trung Quốc là nhằm hạ thấp vai trò của ASEAN và làm suy yếu tổ chức này bằng cách "chia...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hữu Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!