Chiến dịch Xuân Lộc mở "cánh cửa thép"

Ngày 21-4-1975, chiến dịch Xuân Lộc kết thúc thắng lợi đã có một ý nghĩa hết sức to lớn trong việc mở thông cửa ngõ phía đông, tạo bàn đạp cho các bình đoàn cơ động chiến lược quân giải phóng miền Nam tiến vào Sài Gòn

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Huy Thục
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương