Xây thủy điện tràn lan: sai lầm

Ý kiến của các ĐBQH miền Trung - Tây Nguyên và nhiều chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực thủy điện, địa chất, sông ngòi trong đó nhận định việc xây dựng thủy điện tràn lan là sai lầm gây ra nhiều vấn đề môi trường, xã hội thiệt hại không thể tính được bằng tiền....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hữu Khá
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!