EVN phải nghiêm túc nói về sự cố để xử lý

Đoàn của Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội đã đi kiểm tra thủy điện Sông Tranh 2 và chưa yên tâm khi được lãnh đạo của Tập đoàn điện lực VN khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 không sợ mất an toàn. Lãnh đạo Ủy ban KHCN&MT cho rằng EVN chưa nghiêm túc trước các chuyên gia, và sẽ đưa nội dung này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
EVN
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!