Nỗi lo thủy điện miền Trung - Tây Nguyên

Loạt bài phản ánh về thực trạng của hệ thống thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tuy đóng góp cho đất nước một lượng điện lớn, nhưng do chạy theo kiểu phong trào nhà nhà làm thủy điện, người người làm thủy điện, bản đồ quy hoạch hệ thống thủy điện bậc thang ở khu vực trên trở nên rối mù và c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!