Thư gửi các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII: Quốc hội mạnh, Nhà nước mới mạnh

Nội dung thư gửi các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 3, QHKXIII phản ảnh tình hình kinh tế đất nước và đời sống của đông đảo nhân dân lao động với mong muốn các Quý vị đại biểu nắm quyền lực nhân dân giao phó có biện pháp nghiêm minh đối với cá nhân, tổ chức gây lãng phí, tham nhũng, lựa chọn n...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!