Tham nhũng vặt do trình độ thấp

Kết quả cuộc tổng điều tra, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ hành chính nhà nước và cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn

Lưu vào:
Tác giả chính: Tuấn Việt
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!