Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII, sáng 21-5-2012 tại Thủ đô Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sinh Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!