Một số ý kiến về quan điểm sửa đổi Hiến pháp 1992

Nêu quan niệm về Hiến pháp và quan điểm sửa đổi hiến pháp bằng cách kết hợp giữa cách sửa đổi cơ bản, toàn diện Hiến pháp với cách giữ lại những nội dung hợp lý, chỉ sửa những nội dung không rõ ràng, mâu thuẫn hoặc bất cập không phù hợp thực tế trong Hiến pháp 1992....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!