Tên tự, tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam\

Sách giới thiệu khoảng 1000 tên tự, tên hiệu, đạo hiệu và biệt hiệu khác nhau của gần 700 tác gia Hán Nôm

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Khắc Mạnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 929.4 T254t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn