Bush - Tổng thống nước Mỹ: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu về con đường công danh, sự nghiệp của G.W.Bush từ một công tử cho đến khi làm Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ; Phân tích những quan điểm, chính sách đối ngoại của vị Tổng thống này

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Lập
Đồng tác giả: Long Tường
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 973.928 B521h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn