Philippines và kế sách đối phó trong tranh chấp Biển Đông

Tình hình tranh chấp tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc vẫn chưa thể kết thúc. Trước những động thái có vẻ mềm mỏng nhưng thực chất ẩn chứa những mưu đồ thâu tóm Biển Đông của một thế lực lớn như Trung Quốc , Philippines cũng đang thực hiện những chủ trương đối phó hợ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!