Giải pháp COC cho biển Đông

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN diễn ra vào ngày 10 và 11-1-2012 tại Campuchia đã chính thức khởi động viêc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc, và COC được trông đợi sẽ thay thế Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
COC
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!