5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam được châu Á tôn vinh

Trong số 10 kỷ lục Việt Nam mới được công nhận là kỷ lục châu Á, có tới 5 kỷ lục liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Đây là những kỷ lục có giá trị về lịch sử, văn hóa, góp phần tôn vinh, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. 5 kỷ lục đó là: 1- Chùa Đồng (ngôi chùa bằng đồng lớn nhất); 2- Hành lang...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!