Đừng đề mất những địa chỉ cần được bảo tồn

Những lời tâm huyết của tác giả và cũng là những cảnh báo về thực trạng những địa chỉ, di tích lịch sử của Hà Nội đang được ít quan tâm về mặt giá trị văn hóa được nhiều thế hệ đầu tư để gìn giữ bảo tồn

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!